Namsia

Namsia on uudenlainen liikuntalaji, jonka tarkoituksena on palauttaa ihmisen luontaiset liikeradat osaksi kehon jokapäiväistä toimintaa. Namsia kehittää ketteryyttä, liikkuvuutta ja lihasvoimaa, sekä parantaa henkistä hyvinvointia. Namsiatunneilla tehtävät harjoitukset toteutetaan aina ensisijaisesti omaa kehoa ja mieltä kuunnellen.

Namsian perusideana on ajatus siitä, että ihmiselle luontaiset liikeradat ovat nykyaikaisen elämän myötä kadonneet. Ihmisellä on luontainen taipumus toteuttaa arkista liikkumista rajoittuneiden kaavojen mukaan.  Tällöin kehon liikeradat muuttuvat automaattisesti suppeammiksi ja kehon hyvinvointia rajoittaviksi.

Namsiatunneilla tehtävät harjoitukset ovat monipuolisia ja tunneilla keskitytään vaihtelevasti hyvinvoinnin eri osa-alueisiin.  Namsian tärkein hyöty on lisääntynyt tietoisuus oman kehon toiminnasta, sekä taito hallita liikettä ja omaa vartaloa liikkumisen aikana. Jokaisella ihmisellä on luontaisia taipumuksia liikkumisen suhteen. Keho esimerkiksi taipuu usein luontaisesti helpommin joko eteen tai taakse. Namsiatunneilla  pyritään vahvistamaan näitä luontaisia liikeratoja, mutta myös tasapainottamaan kehon toimintaa keskittymällä vastavaikuttajiin omien taipumusten takana. Liikkuvuuden lisääntyminen tapahtuu useiden lihaksia ja lihaskalvoja avaavien harjoitusten avulla.

Kehotietoisuuden ja liikkuvuuden lisäksi Namsian päähyötyihin kuuluu tasapainon ja ketteryyden lisääntyminen. Nykymallinen elämäntyyli ylläpitää harvoin sitä ketteryyttä, mikä ihmisellä luontaisesti on syntyessään. Ihminen on lähtökohtaisesti luotu liikkumaan monessa tasossa, nopeutta ja rytmiä vaihdellen. Namsian vapaa liikekieli auttaa pääsemään lähemmäs sitä rentoutta, johon jokainen keho on luotu.

Fyysisten hyötyjen lisäksi Namsia vaikuttaa myös mieleen. Oman kehon tunteminen ja kehonhallinnan lisääntyminen ovat suorassa yhteydessä itsevarmuuteen ja positiiviseen minäkuvaan. Namsia rauhoittaa mieltä ja auttaa myös käsittelemään ja purkamaan tunteita liikkeen avulla.

Namsiatunnit koostuvat kehoa herättelevistä liikkeistä, yhdestä tai kahdesta työosuudesta, sekä kehon täydellisestä rauhoittamisesta. Namsian liikkeet tehdään aina omaa kehoa, mieltä ja omia taipumuksia tunnustellen. Jokainen keho kokee ja ottaa liikkeen vastaan omalla tavallaan. Samakin harjoitus vaikuttaa kehoon eri kerroilla eritavoin. Kehon vastaanottavuuteen vaikuttavat esimerkiksi vireystila, aiempien päivien ja jopa viikkojen fyysinen toiminta, sekä henkiset ominaisuudet ja mielen sisällä tapahtuvat prosessit.

Namsiatunneilla korostetaan kehon kuuntelua ja oman liiketavan löytämistä. Namsian kaikkia harjoituksia on mahdollista varioida ja myös vaihtaa oman tarpeen mukaan. Tunnilla käydään aina läpi liikkeiden eri vaihtoehdot ja mahdolliset korvaavat liikkeet.