Lasten tunnekoulu

Tunteiden käsittely on taito, jonka opettelu alkaa jo varhaisimmissa vuorovaikutussuhteissa.

Lasten tunnekoulussa harjoittelemme tunteiden tunnistamista, sanoittamista ja purkamista. Tunnekoulussa käytetään vaihtelevia menetelmiä tunteiden tutuksi tekemiseen. Toiminta toteutetaan aina iloisella mielellä ja leikin kautta!

Tunti on tarkoitettu 4-7 -vuotiaille lapsille.